04/11/2021

Prosjekt «Bioverdi» er i gang!

I høst var styringsgruppa og prosjektledere i Bioverdi-prosjektet samlet i Steinkjer for å kick-starte prosjektets arbeid med å løfte satsingen på bioøkonomi i Trøndelag.

«Bioverdi» er et tverrsektorielt 3-årig samarbeidsprosjekt mellom hav-, jord- og skognæringene i Trøndelag. Næringene er representert gjennom NCE Aquatech Cluster, Trøndelag Bondelag (Grønn forskning) og WoodWorks! Cluster.

Bioverdi-prosjektet skal jobbe for økt verdiskapning fra bioøkonomien gjennom:

  • mobilisering til økt samarbeid og erfaringsutveksling mellom næringene
  • felles innovasjonsprosjekter og kunnskapsdeling
  • styrket kunnskap om bioøkonomi og sirkulærøkonomi i næringene
  • øket attraktiviteten til næringene
  • avdekking av nye varestrømmer og verdikjeder

Under samlinga ble prosjektlederne bedre kjent med de ulike verdikjedene i næringen, og hvordan prosjektet skal utvikle jobbe for å mobilisere til samarbeid mellom næringene. Det ble også presentert aktuelle prosjektområder og muliggjørende teknologier, blant annet hvilke muligheter som finnes innen emballasje, biorester og aquaponics.

Betydelig verdiskapingspotensial i Trøndelag

Norge ligger i toppsjiktet i Europa innen bioøkonomi, og Trøndelag har en unik mulighet til å ta en global lederrolle. Blant annet har Trøndelag betydelig volum av restråstoff og det eksisterer sterke og komplette verdikjeder innen hav-, jord- og skogbruk. I tillegg har Trøndelag innovative og markedsrettede næringer, samt verdensledende miljøer innen Forskning og Utvikling (FoU).

Bak prosjektet ligger utredninger gjort av SINTEF, TFoU og Ruralis. Utredningene viser at forholdene i Midt-Norge er optimale for samarbeid om fremtidens bioøkonomi, men at det er behov for å satse handlingsorientert, kunnskapsrikt og utadvendt for å realisere et nyskapende og verdiskapende næringsliv.

For å realisere regionens potensial for en sterk bioøkonomi må det etableres blå-grønne utviklingsprosjekter innen blant annet nye teknologier, varestrømmer, verdikjeder og forretningsmodeller for utnyttelse av restråstoffer, sirkulærøkonomi og industriell vekst.

NCE Aquatech Cluster, WoodWorks! Cluster og Trøndelag Bondelag har derfor tatt på seg å samle næringene i regionen og synliggjøre de områdene hvor ny innovasjon vil skape muligheter for næringslivet. Dette arbeidet vil bli viktig for hele Norge, og Midt-Norge kan være foregangsregion og bygge trappetrinnene for et norsk samarbeid på tvers av bioøkonomiske verdikjeder.

 

This image has an empty alt attribute; its file name is Bioverdi-PL-samling-1024x576.jpg

Det er en engasjert og ivrig gjeng som ser frem til å jobbe på tvers av næringene sammen mot et felles mål om bærekraftig vekst og økt verdiskaping i Trøndelag.