BioVerdi 2.0

 • OppstartJanuar 2024
 • VarighetPågående
 • ProsjektlederNCE Aquatech Cluster
 • Kontaktperson NCEKari Thyholt | kari@aquatechcluster.no | tlf: 916 24 120
BioVerdi 2.0

Bakgrunn for prosjektet

Norge ligger i toppsjiktet i Europa innen bioøkonomi. I en region hvor hav-, jord- og skogbrukssektoren står sterkt, har Trøndelag derfor en unik mulighet til å ta en global lederrolle. Dette er bakgrunnen for at de tre sektorene, representert ved NCE Aquatech Cluster, Wood Works! Cluster og Agritech Cluster, samarbeider om prosjekt BioVerdi.

 

BioVerdi 1.0 og resultater

BioVerdi 1.0 prosjektet, som ble avsluttet i 2023, har gitt oss gode resultater:

 • Det har tilrettelagt for tverrfaglig samarbeid mellom bedrifter og samarbeidspartnere
 • Skapt en tettere kobling mellom klyngene
 • Identifisert og prioritert aktuelle tema
 • Etablert en effektiv arbeidsmetodikk for produktive workshops på tvers
 • Utløst kommersielle initiativer

 

Fasilitering av samarbeid mellom næringene jord-, skog- og havbruk bidrar til økt kunnskap, nettverk, prosjekter og kommersielle initiativer. Klyngenes erfaringer med å lede prosesser, våre koblinger og nettverk – og bedriftenes motivasjon for samarbeid, det er nøkkelen til konkrete resultater. Klyngene er derfor svært fornøyde med å kunne videreføre samarbeidet inn i BioVerdi 2.0!

 

Vårt mål med BioVerdi 2.0

Målet er at Trøndelag og Midt-Norge blir en enda mer attraktiv region for grønne og bærekraftige etableringer og investeringer på tvers av jord-, skog- og havnæringene. Vi vil akselerere samarbeidet om å identifisere og realisere kommersielle prosjekter, verdikjeder og teknologiutvikling som muliggjør omstilling til en mer sirkulær økonomi. BioVerdi 2.0 skal være et godt verktøy og en ledende samarbeidsplattform med sikte på dette, og i så måte styrke regionens posisjon nasjonalt.

 

Delmål

 1. Skape engasjement hos bedriftene og prioritere fokusområder ut fra klyngebedriftenes kommersielle potensial og i tråd med klyngenes og fylkets strategier, med sikte på omstilling til en mer sirkulær økonomi.
 2. Videreutvikle kunnskap innen de prioriterte fokusområdene på tvers av næringene og identifisere konkrete problemstillinger med kommersielt potensial.
 3. Utvikle og realisere kommersialiserbare løsningsforslag gjennom workshops og bistand til utforming av konkrete prosjekter. 
 4. Gjennom god intern og ekstern kommunikasjon sikre engasjement slik at kulturen for kommersielt rettet utviklingssamarbeid mellom sektorene får fotfeste i Trøndelag og Midt-Norge.

 

Fiansiering

BioVerdi 2.0 finansieres av Trøndelag fylkeskommune og Sparebanken 1 SMN. Begge parter er også aktive samarbeidspartnere i form av deltakelse i prosjektets styringsgruppe – og de deltar i våre ulike aktiviteter. Det ser vi på som en styrke for prosjektet.

 

Hvorfor Trøndelag

Det er mye som ligger til rette for at Trøndelag har mulighet til å ta en global lederrolle innen bioøkonomi. Regionen har blant annet:

 • Et betydelig volum av restråstoff
 • Naturgitte konkurransefortrinn for næringene
 • Sterke og komplette verdikjeder innen hav-, jord- og skogbruk
 • Innovative og markedsrettede næringer
 • Verdensledende miljøer innen Forskning og Utvikling (FoU).

 

Kontakt

Ønsker du å vite mer om prosjektet, ta kontakt med prosjektleder  Kari Thyholt:

kari@aquatechclusterno | tlf: 916 24 120

Workshops, seminarer og andre aktiviteter i forbindelse med prosjektet, vil bli publisert i våre kanaler og i vår arrangementskalender.