Blått bærekraftsnettverk

  • OppstartMars 2021
  • VarighetAvsluttet
  • KategoriBlå Bærekraft
  • ProsjektlederNCE Aquatech Cluster
  • Kontaktperson NCEEllie Johansen | ellie.johansen@bdo.no | tlf: 979 87 811
Blått bærekraftsnettverk

Bakgrunn for prosjektet

Bærekraft er en strategisk satsing for NCE Aquatech Cluster, og gjennom Blått Bærekraftsnettverk ønsker man å tilby medlemsbedriftene ny kunnskap, inspirasjon og konkrete verktøy og metoder for at de skal være bedre rustet for framtiden.

Bærekraft er for mange et krevende område, og nettverket skal bidra med å tilføre bedriftene kunnskap om hvordan man operasjonaliserer og strategisk arbeider med bærekraft. Nettverket vil gi deltakerne ny kunnskap og inspirasjon fra ledende miljøer på bærekraft, da eksterne bidragsytere og eksperter er hentet inn. Det blir gitt 1:1 oppfølging fra NCE Aquatech og det medfølger et forpliktende egenarbeid av selskapene mellom samlingene.

Prosjektets mål

Gjennom et samlingsbasert prosjektløp skal syv bedrifter jobbe sammen for å lære, utvikle egen virksomhet, etablere nye samarbeid og starte prosessen med å forme løsninger for fremtidens havbruksnæring. Målet er å legge til rette for en læringsarena hvor sentrale aktører får løftet sitt bærekraftsarbeid gjennom systematisk jobbing og tilføring av konkrete verktøy.