Brohode Havbruk 2.0

 • Oppstart3. juni 2024
 • VarighetPågående
 • ProsjektlederAlexandra Neyts, NTNU
 • Kontaktperson NCEEllie Johansen | ellie@aquatechcluster.no - Tove Merete Vedal | tove@aquatechcluster.no
Samarbeidspartnere
 • NTNU logoNTNU
 • Sintef Ocean
 • NCE Aquatech Cluster
 • Blått Kompetansesenter
 • Namdalskystens Næringsforening
 • Trøndelag FylkeskommuneTrøndelag fylkeskommune
Brohode Havbruk 2.0

Brohode havbruk 2.0 representerer et regionalt kunnskapsløft for akvakulturbransjen. Det vil øke innovasjonskraft hos oppdrettere og i leverandørnæringen gjennom tilrettelegging av samspill mellom kompetansemiljøer, næringslivet og offentlig forvaltning, i tråd med samfunnets verdier og på miljøets premisser. Samtidig vil Brohode havbruk 2.0 også styrke rekruttering og øke relevans i utdanning og forskning ved å koble teori til praksis via samarbeid mellom universitet, videregående skoler og fagskoler. Partnerskapet vil reflektere et regionalt privat-offentlig samarbeid innenfor blå sektor, med NTNUs satsingsområde Hav og kyst som navet.

 

Finn mer informasjon om prosjekt og arbeidspakker her.

 

Disse aktørene bidrar per nå inn i det nye Brohode Havbruk prosjektet:

 • NTNU
 • Trøndelag fylkeskommune
 • AquaGen
 • Frøy Gruppen
 • Frøya kommune
 • Lerøy Midt
 • Måsøval Fiskeoppdrett
 • SalMar
 • Scale Aquaculture
 • SeeSalmon / Refsnes Laks
 • SinkabergHansen
 • Åkerblå
 • NCE Aquatech Cluster
 • Blått Kompetansesenter
 • Namdalskysten Næringsforening
 • SINTEF Ocean
 • Guri Kunna videregående skole
 • Ytre Namdal videregående skole
 • Val Skoler