Brohode
Havbruk 2050

  • Oppstart2018
  • VarighetAvsluttet - erstattes med Brohode Havbruk 2.0
  • KategoriUtdanning og kompetanseutvikling
  • ProsjektlederNTNU Havrom
  • Kontaktperson NCEKari Thyholt | kari@aquatechcluster.no | tlf: 916 24 120
Brohode <br data-src=Havbruk 2050" class="project__image">

Bakgrunn for prosjektet

Brohode Havbruk er en bevegelse som stimulerer til samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet og forvaltning. Den har sitt utspring i en samarbeidsavtale mellom NTNU Havrom og Guri Kunna videregående skole, signert i 2012 og fornyet i 2021. I samarbeid med sjømatnæringen legger de grunnlaget for å utvikle kompetente næringsaktører.

Brohode Havbruk 2050 er et kapasitetsløft-prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, og koordinert av NTNU Havrom med prosjektperiode 2018-2021, med forlengelse til 2024.

Prosjektets mål

Målet er å utvikle en regional kunnskapsplattform for mer effektiv utnyttelse av eksisterende faglig spisskompetanse og realkompetanse innen havbruk. Fokus er teknologier, kunnskap og kompetanse som er lite brukt i næringen, men som kan fornye og forbedre dagens prosesser. Delmålene er: Økt kunnskap om havbruk blant studenter som utdanner seg innenfor relevante fagområder på master- og doktorgradsnivå; Økt andel prosjekt-, master og phd-oppgaver med biveileder fra næringslivet; Økt kompetansenivå i industrien.

Rapporter

https://www.ntnu.no/brohode-havbruk/publikasjoner