DEVELOP

  • Oppstart2020
  • Varighet2020–2023
  • KategoriForskning
  • ProsjektlederTrine Thorvaldsen, SINTEF Ocean
  • Kontaktperson NCEKristian Henriksen | kristian@aquatechcluster.no | tlf: 977 82 087
DEVELOP

Bakgrunn for prosjektet

Den norske havbruksnæringen har miljøutfordringer, særlig knyttet til lus og rømming. Med mål om at teknologiutvikling kan løse disse utfordringene, opprettet myndighetene ordningen med utviklingstillatelser i 2015. Ordningen var midlertidig, og disse særtillatelsene for lakseoppdrett skulle tildeles konsept som bidro til betydelig innovasjon. Fiskeridirektoratet mottok i alt 104 søknader. Per mai 2020 har 18 av søknadene fått tilsagn, 82 avslag og fire skal avklares.

Prosjektets mål

Målet med prosjektet DEVELOP (Development licenses as a driver for innovation in fish farming Effects on technology, industry and regulation) er å studere effekter av utviklingstillatelsene. Dette vil gi kunnskap om virkningene av utviklingstillatelser som en strategi for innovasjon i havbruksnæringen, og bidra til en kunnskapsbasert forvaltning.

Effekter på fem områder skal studeres

  • Teknologiutvikling og produksjon (personsikkerhet, miljø, fiskevelferd og økt produksjon)
  • Aktører som deltar i teknologiutvikling og innovasjon
  • Eierskap og overføring av kunnskap
  • Industristruktur
  • Myndighetsregulering