Dypdriftsnettverk

  • Oppstart30. april 2024
  • VarighetHøst 2024
  • Kontaktperson NCEEllie Johansen | ellie@aquatechcluster.no
Dypdriftsnettverk

Vi ser en økende interesse rundt dypdrift som ny produksjonsteknologi. For å bidra til teknologiutvikling og gode erfaring framover, etablerer klynga nå et eget dypdriftsnettverk.

Her skaper vi en arena for kunnskapsformidling og dialog mellom oppdrettere, FoU og utstyrsleverandører for å stimulere til utviklings- og innovasjonsarbeid, og for å sikre at innovasjonen rettes mot oppdretternes behov.

 

  • Erfaringsutveksling
  • Tilgang på ny kunnskap
  • Raskere vei til løsning på utfordringer
  • Mulighet for å finne samarbeidspartnere og bygge nettverk
  • Igangsetting av prosjekter for utvikling av teknologi