Energi i Havbruk

  • OppstartJanuar 2020 med varighet ut juni 2022
  • VarighetFerdigstilt
  • KategoriEnergibruk
  • ProsjektlederRENERGY - Renewable Energy Cluster
  • Kontaktperson NCESilje Marie Dale | silje@aquatechcluster.no | tlf:  936 52 748
Energi i Havbruk

Bakgrunn for prosjektet

Havbrukssektoren er viktig i Norge og har et stort antall lokasjoner og fartøy langs kysten. Det er et potensial for nye energiløsninger som reduserer dieselbruk og klimautslipp i næringen, samt gir øvrige effekter som bedre arbeidsmiljø. Elektrifisering er det dominerende alternativet. Omkring halvparten av lokasjonene har strøm fra land og det utvikles batterihybrider og elektriske fartøy. Vi tror imidlertid at det er behov for bedre kunnskapsgrunnlag om energibruken og bedre systemløsninger for energiforsyning, og arbeider derfor sammen med våre partnere for nye energiløsninger innen havbruk.

Prosjektets mål

Hovedprosjekt «Energi i havbruk» skal utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som tar hensyn til behov, premisser og rammer i havbruksnæringen – for korteste vei til mer energieffektive løsninger og reduserte klimagassutslipp.

Forprosjekt

Forprosjekt «Energi i havbruk» ble ferdigstilt i 2019, og tok for seg behov, potensial og interesse for nye energiløsninger innen havbrukssektoren.

Rapporter

Rapporter

Kronikker