Helsesjekk – fra smolt til matfisk (Ikke-letale diagnostiske indikatorer…)

  • Oppstart2022
  • Varighet2025
  • KategoriFiskehelse og fiskevelferd
  • ProsjektlederMøreforskning AS
  • Kontaktperson NCEKari Thyholt | kari@aquatechcluster.no | tlf: 916 24 120
Helsesjekk – fra smolt til matfisk (Ikke-letale diagnostiske indikatorer…)

Bakgrunn for prosjektet

​Med mer håndteringskrevende operasjoner mot lakselus, dør en større andel av behandlet fisk mot slutten av produksjonssyklus. Dette er en etisk utfordring, og medfører betydelig økonomiske tap og er negativt for næringens omdømme og bærekraft. Dagens kunnskap er ikke tilstrekkelig for å løse utfordringene knyttet til oppdrettslaksens helse og velferd som trengs for å realisere vekst i havbruksnæringen. Gode beslutningsstøtteverktøy er avgjørende for å kunne vurdere fiskens helse- og velferdssituasjon på et kunnskapsbasert grunnlag, og for å kunne kvalitetssikre overordnet strategi og beslutninger. Prosjektet vil utvikle nye diagnostiske verktøy basert på molekylære analyser, ultralyd teknologi og kamerabasert adferdsovervåkning for å kunne gi mer kvalifisert helseledelse slik at effektive og målrettede tiltak for å redusere risiko for dødelighet i forbindelse med håndtering kan iverksettes.

Prosjektets formelle navn er: Ikke-letale diagnostiske indikatorer for bedre beslutningsstøtte i oppdrettsnæringen.

Prosjektets mål

Hovedmål

Å utvikle ikke-letale velferdsindikatorer for klinisk diagnostikk og vurdering av helsetilstand (hjerte, gjeller og sirkulasjon) hos laks, som etter utprøving og dokumentasjon under realistiske oppdrettsbetingelser, skal kunne implementeres som nye beslutningsstøtteverktøy i havbruksnæringen. Aktuelle verktøy skal kunne brukes på lokalitet og i kombinasjon med enkle diagnostiske analyseverktøy egnet for desentraliserte laboratorium i nærområdet.

Delmål 
1. Å foreta utvalg og uttesting av diagnostiske markører innen hjertehelse i human medisin og molekylære stressmarkører i laks, som kan detekteres med kommersielle ELISA-kits og som er opp- eller nedregulert i varierende grad avhengig av fiskens helsetilstand.
2. Å foreta massespektrometrisk karakterisering av blod og mucus med valg av nye markører som indikator for ulike helsetilstander i fisk.
3. Å undersøke om bruk av HD ultralyd kombinert med kunstig intelligens kan benyttes i ikke-invasive undersøkelser av smolt og fisk i sjø.
4. Å teste digitale og berøringsfrie oppfølgingsverktøy basert på kamerateknologi for tidlig kartlegging av endret adferd og nedsatt helse.
5. Å verifisere valgte markører og metoder gjennom datainnsamling fra fiskegrupper med sirkulasjonssvikt og gjelleutfordringer under realistiske forhold, og etablere beslutningsstøtteverktøy og rådgivning angående bruk av aktuelle verktøy.

Les mer om prosjektet hos FHF.