Internasjonalisering –
Canada

  • Oppstart2017
  • VarighetPågående
  • KategoriInternasjonalisering
  • ProsjektlederKristian Henriksen, NCE Aquatech Cluster
  • Kontaktperson NCEKristian Henriksen | kristian@aquatechcluster.no | tlf: 977 82 087
Samarbeidspartnere
Internasjonalisering – <br data-src=Canada" class="project__image">

Bakgrunn for prosjektet

NCE Aquatech har i sin strategi for 2021–2024 prioritert sitt internasjonale fokus til lakseproduserende land.

Østkysten av Canada er et av de geografiske områdene i verden med egnede miljøparametere for oppdrett av atlantisk laks. Samtidig er det et ønske fra Canadiske myndigheter om utvikling av næringsliv i regionen.

Prosjektets mål

Målsettingen er etablering av et Global Growth prosjekt – med tilhørende studieturer til Øst-Kysten av Canada.