Internasjonalisering Europa – EATIP

  • VarighetPågående
  • KategoriInternasjonalisering
  • Kontaktperson NCEKari Thyholt | kari@aquatechcluster.no | tlf: 916 24 120
Internasjonalisering Europa – EATIP

EATIP er en internasjonal ideell forening dedikert til å utvikle, støtte og fremme akvakultur og, spesielt og spesifikt, teknologi og innovasjon innen akvakultur i Europa.

EATIP jobber med å:

  • Etablere et sterkt forhold mellom havbruk og forbruker
  • Sikre en bærekraftig havbruksnæring
  • Befeste akvakulturens rolle i samfunnet

EATIP er designet for å inkludere alle medlemmer av den europeiske akvakulturverdikjeden, fra leverandører via produsenter til foredlere innen profesjonen, ledsaget av ledende forskningsgrupper og sentrale representative organisasjoner.

EATIP er derfor en god arena for å finne samarbeidspartnere til EU-prosjekter.

På EATIPs hjemmeside finner du en oversikt over prosjekter og rapporter. I tillegg finner du en arrangementoversikt. EATIPs arrangementer er også en god mulighet for bedrifter å vise seg fram.

NCE Aquatech Cluster er medlem av EATIP, og vi har i tillegg tilgang på en EU-rådgiver som kan bistå våre medlemsbedrifter.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om EATIP.

Les mer på EATIPs hjemmeside her.