Nettverk for bærekraftsrapportering

  • OppstartMai 2024
  • VarighetNovember 2024
  • KategoriBærekraftsrapportering
  • ProsjektlederNCE Aquatech Cluster
  • Kontaktperson NCEEllie Johansen | ellie@aquatechcluster.no
Nettverk for bærekraftsrapportering

Er du klar for arbeidet med bærekraftsrapportering?

Vi samler dedikerte havbruksbedrifter i et nettverk for kunnskapsheving og erfaringsdeling. Temaene baserer seg på det du trenger å vite for å jobbe med rapportering; utarbeidelse av vesentlighetsanalysen, kartlegging av det viktigste innenfor leverandør- og verdikjeden, prosessen med datainnsamling – og hvilke systemer som finnes i dag.

Vi inviterer til fem forskjellige samlinger. Alle virksomheter, uavhengig av størrelse, kan delta på alle samlinger, men to er mer rettet mot erfarne virksomheter som allerede er i gang. De to andre retter seg mot dem som enten skal begynne, eller som så vidt har startet arbeidet med rapportering.

 

Informasjon om alle fem samlinger + påmelding, finner du her.