Nettverk for storsmolt

  • OppstartVåren 2024
Samarbeidspartnere
Nettverk for storsmolt

Gjennom et samarbeidsorientert prosjekt vil flere bedrifter samarbeide for å lære, utveksle erfaringer og finne nye løsninger innen storsmoltproduksjon. NCE Aquatech, som prosjekteier og fasilitator, skaper en arena der sentrale aktører kan styrke sin kunnskap gjennom systematisk arbeid og innovative tilnærming.

Morefish leder dette strategiske prosjektet som skal bidra til å sikre beste praksis for produksjon, basert på god fiskevelferd, teknologi og operasjoner, i tillegg til fokus på tilknyttede risikoer.

 

Fire samlinger:

  • 10. mai: Oppstartsmøte (digitalt)
  • 11. juni: Workshop i Trondheim
  • 17. oktober: Utvikling
  • 6. november: Utvikling & resultater

 

Ønsker du å være en del av nettverket? Ta gjerne kontakt!

Ingrid Henry: ingrid@morefish.no

Svein Martinsen: svein@morefish.no