POCOplast  

  • Oppstart2020
  • VarighetPågående til 2023
  • KategoriPlast
  • ProsjektlederSINTEF
  • Kontaktperson NCEKari Thyholt | kari@aquatechcluster.no | tlf: 916 24 120
POCOplast  

Bakgrunn for prosjektet

Havbruksnæringen er den største produsenten av hardplast i Norge, og volumet er forventet å vokse betydelig de kommende årene. Det er et stort behov for å øke gjenvinningsgraden samtidig som bruksbehovet også reduseres. Derfor må mulighetene for bærekraftig utnyttelse av denne typen plast undersøkes.

Prosjektets mål

Hovedmålet med POCOplast er å utvikle ny kunnskap for hvordan prinsippene knyttet til sirkulær økonom kan anvendes slik at en oppnår en mer bærekraftig verdikjede for hardplast fra norsk havbruksnæring.