PRESAL

  • OppstartOktober 2021 med varighet 1 år
  • VarighetPågående
  • KategoriTeknologiutvikling
  • ProsjektlederFHF prosjekt ledet av SINTEF Ocean
  • Kontaktperson NCEKari Thyholt | kari@aquatechcluster.no | tlf: 916 24 120
PRESAL

Bakgrunn for prosjektet

God kontroll over antall individer i produksjonsenheten er viktig og nødvending for optimalisering av produksjonen, rømmingssikkerhet, rapportering til myndigheter og logistikk knyttet til salg og marked. I produksjonssyklusen kan det skje feiltelling ved mange arbeidsoperasjoner, blant annet vaksinering, avlusing, flytting, sortering og splitting av fisk. Et sterkt kunnskapsgrunnlag om årsakene og feilkildene som kan oppstå vil kunne bevisstgjøre og øke innsatsen for å oppnå presisjon under telling av antall laks.

Prosjektets mål

Målsettingen med PRESAL er å undersøke hvilket potensial det er for nøyaktig kontroll av antall laks i havbruksnæringen. Hensikten med prosjektet vil være å kartlegge, dokumentere, tydeliggjøre og formidle sentrale feilkilder som kan påvirke presisjonen i tellinger gjennom alle leddene i verdikjeden, samt evaluere og diskutere hvilke tiltak (organisatoriske, operasjonelle, fremtidige teknologier) som potensielt kan bistå og komplementere de eksisterende telleteknologiene.