RASHealth

  • Oppstartjanuar 2020 til februar 2023
  • Varighetpågående
  • KategoriFiskehelse og fiskevelferd
  • ProsjektlederNOFIMA
  • Kontaktperson NCEKristian Henriksen | kristian.henriksen@aquatechcluster.no | tlf: 977 82 087
RASHealth

Bakgrunn for prosjektet

RAS består av en serie vannbehandlingsenheter, inkludert et biofilter for å behandle vannet og gjenbruke det. I dag er det utfordringer i hvordan man kan desinfisere vannet uten at det gir negativ innvirkning på laksens helse og velferd, samt biofilterytelsen. Det er derfor nødvendig med mer kunnskap for en mer effektiv og operativ desinfeksjonsstrategi.

Potensielt kan flere strategier brukes til vannbehandling i RAS, men innvirkning på fiskehelse, velferd og vekst må dokumenteres før de kan tas i bruk i industriell skala. Samtidig må balansen mellom å holde uønskede bakterier og virusnivåer lave og funksjonelle bakterier i biofilteret stabil, overholdes. Til det trengs det å utvikle en operativ metode for å overvåke biofilmaktiviteten.

Prosjektets mål

Ved å utvikle et matproduksjonssystem som effektivt produserer næringsrik mat med reduserte miljøpåvirkninger vil RASHealth også bidra direkte til bærekraft i norsk havbruk. Med disse forventningene har prosjektet utarbeidet følgende mål:

  • Forbedre vannbehandlingsmetoder ved bruk av ozon (O3) og pereddiksyre (PAA)
  • Øke biosikkerheten ved å ta i bruk desinfeksjonsstrategier som omfatter sykdomsvektorer og reservoarer av patogener
  • Dokumentere PAAs effekt på laksens helse, velferd og vekst, og å evaluere to metoder for å tilføre dette desinfeksjonsmiddelet til vannet
  • Utvikle og teste en ny kvantifiseringsmetode for biofilmaktivitet i daglig drift

Prosjektet skal bidra til en standardisering av vann-desinfeksjon, og innvirkning på hvordan RAS-anlegg utformes og yter i framtiden.