Slakterinettverk

 • Oppstart2021
 • KategoriTeknologi for økt mattrygghet
 • ProsjektlederNCE Aquatech Cluster
 • Kontaktperson NCEHege Michelsen Kolstad: 470 79 305 | Morten Andersen 477 16 235
Samarbeidspartnere
 • MOWI logoMowi
 • Lerøy
 • SinkabergHansen
 • Salmar
 • Hofseth Aqua
 • Nova Sea
 • Cermaq
 • Salmon Sea
 • Pure Norwegian Seafood
Slakterinettverk

Bakgrunn for prosjektet

Det ble i 2021 startet en plattform for dialog og erfaringsutveksling mellom slakterier, og en arena for kompetanse- og kunnskapsheving. Formålet var å bidra til utvikling og innovasjon av lakseslakterier og tilhørende teknologi. Det ble avdekt utfordringer hvor løsninger kan utvikles i fellesskap, samt ønske om videre samarbeid. Lakseslakterier ønsket et sted for å diskutere felles utfordringer, og ha mulighet for å invitere inn leverandører slik at slakterier ble bedre bestillere og produkter ble bedre tilpasset ønsket formål.  

Prosjektets mål

Målet er å videreutvikle plattformen, fortsette erfaringsutveksling og kompetansepåfyll i slakteriene, og i fellesskap definere et interesseområde for samarbeid om konkrete løsninger i et målrettet bedriftsnettverk. Ved å mobilisere til et nettverk av komplementære (og til dels konkurrerende) bedrifter, kan vi få belyst behovene, utvekslet kunnskap på tvers av fagfelt og stimulere til utviklingssamarbeid der bedriftene ser forretningsmuligheter.