Slakterinettverket

 • Oppstart2021
 • KategoriTeknologi for økt mattrygghet
 • ProsjektlederNCE Aquatech Cluster
 • Kontaktperson NCEHege Michelsen Kolstad: hege@aquatechcluster.no| 470 79 305 | Morten Andersen: morten@aquatechcluster.no | 477 16 235 | slakterinettverket@aquatechcluster.no
Samarbeidspartnere
 • MOWI logoMowi
 • Lerøy
 • SinkabergHansen
 • Salmar
 • Hofseth Aqua
 • Nova Sea
 • Cermaq
 • Salmon Sea
 • Pure Norwegian Seafood
Slakterinettverket

Bakgrunn for prosjektet

Slakterinettverket ble startet i 2021 som en plattform for dialog og erfaringsutveksling mellom lakseslakteriene i NCE Aquatech Cluster. Formålet var å bidra til utvikling og innovasjon av lakseslakteriene samt tilhørende teknologi. Det ble avdekt utfordringer med løsninger som kan utvikles i fellesskap, og et ønske om videre samarbeid. Lakseslakteriene ønsket et sted for å diskutere og selv ha mulighet til å invitere inn leverandører slik at slakteriene blir bedre bestillere og produkter bedre tilpasset ønsket formål.

Prosjektets mål

Målet er å videreutvikle Slakterinettverket til en samarbeidsarena hvor alle lakseslakterier i Norge kan samles for faglige diskusjoner, menings- og erfaringsutveksling, samt diskutere relevante problemstillinger. Det skal være en arena for kompetanse- og teknologiutvikling basert på temaer bestemt av nettverket selv, der felles utfordringer og felles utviklingsmuligheter skal løftes slik at de bidrar til å utvikle slakteriene, prosessene de er avhengige av og leverandørene de bruker. Målet er at effektene vil gi avkastning i form av økonomisk gevinst, både for lakseslakteriene og for leverandørene.

Ønsker ditt slakteri å være en del av Slakterinettveket? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.