Teknologiutvikling på biologiens premisser

 • Oppstart2023
 • Varighet2024
 • KategoriFiskehelse og fiskevelferd
 • ProsjektlederNCE Aquatech Cluster
 • Kontaktperson NCEKari Thyholt | kari@aquatechcluster.no | tlf: 916 24 120
Teknologiutvikling på biologiens premisser

Overordnet mål: ​

Utarbeide en beste praksis for teknologiutvikling, som sikrer god fiskevelferd og en bærekraftig vekst innenfor akvakulturbasert matproduksjon, som: 

 • Oppdrettere kan bygge sine krav på
 • Leverandører kan basere sine innovasjonsprosesser på​​

Mål med forprosjekt: ​

Identifisere utfordringene for å effektivt utvikle teknologi som sikrer god fiskevelferd gjennom hele prosessen.

Resultatmål: 

 • Omforent problemforståelse 
 • Omforent prioritering/avgrensning
 • Omforent ambisjonsnivå (geografisk område, verdikjede og retning)
 • Grunnlag og rammer for et større samarbeidsprosjekt  

Langsiktig mål (2023/2024 – >)​

 • Ny kunnskap/kompetanse for å forbedre utviklingsprosesser. Hvis nødvendig vil vi søke virkemidler og støtte for et hovedprosjekt.