Test og demonstrasjon

  • Oppstart1. juni 2021
  • Varighet31. desember 2021
  • KategoriInfrastruktur
  • ProsjektlederOcean Autonomy Cluster
  • Kontaktperson NCEBjørn Damhaug | bjorn@aquatechcluster.no | tlf: 988 64 444
Test og demonstrasjon

Bakgrunn for prosjektet

Manglende tilgang til test og demoinfrastruktur utgjør en vesentlig barriere for teknologiutviklere for havromsteknologi i Trondheim. Dette gjør at mange bedrifter reiser ut av regionen. Prosjektet skal resultere i tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av slik fast og mobil testinfrastruktur for teknologi-spinouts og -bedrifter. Det skal først etableres avtaler med en rekke infrastruktureiere, og det skal utvikles nødvendig informasjon om testinfrastrukturen, utleie, service og vedlikehold, med mere. Tilbudet skal deretter systematiseres og det skal utvikles en webportal for å gjøre tilbudet synlig og tilgjengelig for brukere. Arbeidet i prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med en rekke parter (FoU/bedrifter) som allerede har aktiviteter knyttet til Testarena Trondheimsfjorden, samt disponerer eksisterende testinfrastruktur.

Prosjektets mål

Kartlegge ulike testfasiliteter og mobilisere aktører som ønsker å leie ut i regionen, utvikle og etablere avtaleverk, identifisere den best egnede utleiemodellen, og utvikle en brukervennlig og oversiktlig nettside.

  • Kartlegge eksisterende testfasiliteter, utstyr og tilbydere i regionen, og mobilisere relevante partnere og aktører
  • Identifisere hvilke testfasiliteter som er særlig viktig for oppstartsbedrifter og gründere
  • Lage et godt og effektivt avtaleverk og leiemodell som sikrer alle parter, og få på plass avtaler med partene
  • Utvikle en attraktiv og brukervennlig portal med oversikt over regionens testfastiliteter, utstyr og tilbydere
  • Øke markedskompetanse om testfasiliteter og utstyr tilgjengelig i regionen og synliggjøre portalen nasjonalt og internasjonalt