Prosjekter

NCE Aquatech Cluster satser tungt på innovasjon og teknologiutvikling for en bærekraftig, effektiv havbrukssektor.
Klyngens innsatsområder for teknologiutvikling er installasjoner i åpen sjø, lukkede anlegg på land og i sjø, drifts- og vedlikeholdstjenester, og videreforedling. Innen disse områdene pågår det ulike typer prosjekter og samarbeid, og nye prosjekter etableres fortløpende.

På denne siden vil prosjekter fra klyngen bli presentert.

Sikre operasjoner og arbeidsplasser i havbruk

Forskningsprosjektet «Sikrere arbeidsplasser i havbruk» som er finansiert av Norges Forskningsråd, er et samarbeid mellom…

Gjenvinning av avfall fra sjøbasert havbruk

SINTEF Ocean og SINTEF Byggforsk skal undersøke avfallshåndteringen i den norske oppdrettsnæringen, det vil si…