01/03/2024

Regionalt forskningsfond Trøndelag lyser ut 12 millioner i 2024

Tidligere har kun små- og mellomstore bedrifter i Trøndelag kunne søke på midlene, men nå er det åpnet opp for at også store bedrifter kan søke regionale forskningsmidler.

– Det er et stort fokus på grønn industriutvikling og omstillingsevne i og rundt industrien i Trøndelag for tida. Ved å åpne opp for at også større bedrifter kan søke på midlene, ønsker vi å bidra til flere samarbeid mellom forskningsmiljø og industriaktører, sier Linda Bye i Regionalt forskningsfond Trøndelag.

Forskningsfondet skal bidra til å styrke trøndersk næringslivs konkurransekraft, samt utvikle gode og effektive tjenester for innbyggerne. Målet er å videreutvikle privat og offentlig sektor i en grønn og bærekraftig retning, og særlig bidra til å utvikle og styrke Trøndelags satsingsområder innenfor; bioøkonomi, opplevelser, teknologi, og offentlig sektor.

Første frist for å søke regional kvalifiseringsstøtte er 20. mars, og den andre muligheten er 2. oktober.

Kvalifiseringsstøtte er forskningsprosjekt som skal bidra til å løse de utfordringer og behov som næringslivet og kommunene har. Varigheten på prosjektene er vanligvis 12 måneder, og det kan søkes om inntil 500 000 kr i støtte.

Kvalifiseringsstøtte gis til forskningsprosjekter med klare intensjoner om videreføring i større hovedprosjekt.

 

Utlysningen finner du her!