24/10/2023

Setter fart på teknologiutvikling

En ny satsing fra NCE Aquatech, CoFounder og FI Ocean Space Incubator, sammen med Thams Innovasjon, skal løfte frem ny teknologi og løsninger fra etablerte bedrifter.

Gjennom KLP Trykktanken skal satsingen bidra til å løfte frem innovasjoner med stort potensial, som de etablerte selskapene ikke evner å løfte selv. Målet er å få fart på innovasjonskulturen og bidra til å spinne ut nye selskap.

–  Målet er å hjelpe etablerte bedrifter med å videreutvikle ideer fra ideer og forretningsmuligheter selskapene ikke evner eller har mulighet til å løfte frem selv. Vi har derfor gått sammen om å arrangere KLP Trykktanken Spin Off 2024. Det sier Kristian Henriksen, klyngeleder i NCE Aquatech Cluster.

— De senere årene har vi fått et stort antall løsninger for å løfte frem gründere og nyetablerte selskaper. Vi i NCE Aquatech har vært med på flere slike, men denne gang hadde vi lyst til å etablere noe unikt som vi mener møter et behov i næringslivet, forteller Henriksen.

Etter nærmere samtaler med CoFounder, ble det raskt klart at deres spisskompetanse passer NCE Aquatechs målsetting perfekt.

— CoFounder har lang erfaring med investering og etablering av forsknings- og industribaserte spin-offs i tidlig fase. Ved å ta lead på den kommersielle utviklingen i startfasen med operative ressurser har vi bygd opp selskaper og team som kan ta teknologien videre, sier Tuva Okkenhaug, forretningsutvikler hos CoFounder.

Bedrifter som sitter på en idé eller forretningsmulighet, som trenger hjelp til å utvikle den og lage en plan for kommersialisering, kan melde den inn til KLP Trykktanken Spin Off 2024.

Meld inn din idé her.

— Fire ideer og/ eller forretningsmuligheter vil bli valgt ut til å delta i programmet. Her vil fokuset være på ideer som virkelig har potensial for å øke den bærekraftige akvakulturbaserte matproduksjonen, enten i Norge eller i verden, sier Kristian Henriksen.

– I tillegg til caser innen akvakulturbasert matproduksjonen vil også andre industrier inviteres til å delta i prosessen, der alle utvalgte caser har en spin off-mulighet basert på et uløst behov eller et utviklet teknisk konsept, sier Tuva Okkenhaug.

Nåløyet vil være trangt, ideene som blir valgt ut vil få tilgang til noe av Norges sterkeste kompetanse innenfor området.

— De utvalgte ideene vil over en periode jobbe sammen med et team fra CoFounder med å kartlegge markedsmuligheten og kommersialiseringsplanen for veien videre. Sammen ønsker vi å legge grunnlaget for en fellessatsing mellom CoFounder og de etablerte selskapene for videre kommersialisering, sier Tuva Okkenhaug.

— Vi ser etter alt fra en idé på tegneblokka til mer modne forretningsideer som har en spin-off mulighet fra eksisterende bedrifter, sier Okkenhaug.

–  Vi håper dette vil være av interesse for NCE Aquatechs medlemmer og samarbeidspartnere, sier Kristian Henriksen. Han oppfordrer interesserte som har spørsmål om satsingen til å ta kontakt med ham på telefon +47 977 82 087.

Søknadsfristen er satt til 10. november.

Om samarbeidspartnerne i KLP Trykktanken Spin Off 2024:

  • NCE Aquatech Cluster jobber for teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon
  • CoFounder har spisskompetanse på å løfte frem selskaper ut fra FoU- og innovasjonsmiljøer
  • FI Ocean Space Incubator bistår nye og etablerte bærekraftige vekstbedrifter, særlig innen havromsteknologi og maritim energi

Kontaktperson/ mer informasjon:

  • Kristian Henriksen, klyngeleder NCE Aquatech, telefon 977 82 087