17/04/2023

Sør-Korea ser etter den nyeste oppdrettsteknologien

I samarbeid med Innovasjon Norge inviterer vi en gruppe av ambisiøse bedrifter, som er villige til å ekspandere i markedene i Nordøst-Asia, til å delta i eksportprogrammet Global Growth: Akvakulturteknologi i Sør-Korea.

De siste fem årene har Nordøst-Asias importvolum for atlantisk laks doblet seg, samtidig som Sør-Koreas importvolum har mer enn tredoblet seg det siste tiåret. Sør-Korea har det høyeste konsumet av sjømat per innbygger i verden.

Den sørkoreanske regjeringen har besluttet å industrialisere oppdrettsvirksomheten for å dra nytte av de voksende laksemarkedsmulighetene i Nordøst-Asia. De ønsker at oppdrettsnæringen skal utvikle seg i en større og mer bærekraftig skala med mer lønnsomme arter gjennom sterk statlig støtte.

Sør-Korea ser derfor nå etter den nyeste oppdrettsteknologien for å oppgradere oppdrettsnæringen til en større og mer bærekraftig skala.

Hvem bør melde seg på?

I samarbeid med Innovasjon Norge inviterer vi en gruppe av ambisiøse bedrifter, som er villige til å ekspandere i markedene i Nordøst-Asia, til å delta i dette programmet.

Vi inviterer både bedrifter som er nye i Sør-Korea, og de som allerede har erfaring fra dette markedet. Felles for disse bedriftene er at de er interessert i å bygge et lokalt nettverk, vise fram sine løsninger/tjenester på ulike industrielle arenaer, bygge tilstedeværelse samt bli husket den dagen teknologien blir etterspurt.

Sør-Korea er på jakt etter de nyeste teknologiske løsningene innen akvakultur, inkludert totalleverandører, design, utdanning, (varme)pumpe, ozon/resone desinfeksjonsrenser, filtrering, kontroll-systemer, fôringssystem, slamtørker/ avløpsvannbehandling, fisketank, raceway design & hardware samt sortering.

Hva får du?

Deltakende bedrifter vil få informasjon og markedsinnsikt for å forstå, evaluere og utvikle en ny eller forbedret eksportstrategi rettet mot Sør-Korea. Bedriften din vil få muligheten til å utforske markedsmuligheter, bygge nettverk samt møte opinionsledere, viktige bransjeaktører, kunder og relevante potensielle partnere.

De deltakende selskapene vil få mulighet til å presentere sin teknologi direkte til det koreanske markedet og delta i interessante diskusjoner. De direkte tilbakemeldingene fra markedet, og strategiske diskusjoner med våre rådgivere, vil gi deg muligheten til å kartlegge de viktigste faktorene for suksess i det sørkoreanske markedet og planlegge fremover. Koreansk forretningskultur vil også være et viktig tema i programmet.

Planlagt tidslinje

Rekrutteringsprosess

Interesserte bedrifter bør ta kontakt med NCE Aquatech Cluster eller Innovasjon Norge innen mai 2023 (kontaktinfo under)

 • Mai/juni: Informasjonswebinar – programoversikt og Q&A
 • Mai/juni: Introduksjonsmøter med deltakende bedrifter (30 min. møter med bedrifter for å bekrefte deltakelse)
 • Juni: Utarbeidelse av program for sørkoreanske delegater til AquaNor med spesiell deltakelse av Global Growth-selskaper
 • August: Sørkoreansk delegasjonsbesøk til AquaNor
 • August under AquaNor: Prosjekt kickoff-møte i Trondheim (fysisk samling for deltakerne)
 • August: Sørkoreansk delegasjonsbesøk til Norge

Markedsbesøk og webinarer

 • Webinar 1: Strategisk posisjonering
 • Webinar 2: Go-to-Market Strategier
 • Webinar 3: Forberedelse av markedsbesøk
 • Individuelle møter med hvert selskap og programrådgivere
 • Første markedsbesøk i Sør-Korea
 • Ytterligere webinarer som vil utvikles basert på tilbakemeldingene fra besøket
 • Andre markedsbesøk til Sør-Korea

Under webinarene (og seminarene under markedsbesøkene) vil relevante temaer bli ivaretatt basert på deltakernes interesse, for eksempel: IPR, regulert sertifisering for utstyrseksport, koreansk forretningskultur etc.

Prosjektoppsummeringsmøte (fysisk møte i Oslo. TBC avhengig av hvor deltakerne kommer fra).

Deltakeravgift

NOK 25.000,- for små og mellomstore bedrifter (SMB)*

NOK 50.000,- for store bedrifter

*Innovasjon Norge definerer SMB som et selskap med mindre enn 250 ansatte, og en årlig omsetning som ikke overstiger EUR 50 millioner eller en balanse som ikke overstiger EUR 43 millioner. Dersom selskapet ikke oppfyller begge disse kriteriene, regnes det som et stort foretak. Dessuten, hvis et selskap eies mer enn 25 prosent av et stort foretak, regnes det ikke som en SMB.

Spørsmål? Ta kontakt med:

Changan Choi
Innovation Norway South Korea | Changan.choi@innovationnorway.no | +82 10 4847 0237

Renata Prado
Innovation Norway Trondheim | renata.prado@innovasjonnorge.no | +47 918 31 086

Kristian Henriksen
NCE Aquatech Cluster |kristian.henriksen@bdo.no| +47 977 82 087

Les mer og meld din interesse her.