15/05/2023

Støtte til messer og eksportfremstøt

Innovasjon Norge lanserer en ny ordning der norske virksomheter kan søke om støtte til å få dekket deler av sine kostnader ved deltakelse på messer og eksportfremstøt i utlandet. Ordningen er et av tiltakene i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer.

Nå lanseres en ny ordning der norske virksomheter kan søke om støtte til å få dekket deler av sine kostnader ved deltakelse på messer og eksportfremstøt i utlandet. Ordningen er et av tiltakene i regjeringens eksportreform Hele Norge eksporterer.

Regjeringen har tidligere annonsert under slagordet «Hele Norge eksporterer» at det skal utvikles en ordning der norske virksomheter kan søke om støtte til å delta på internasjonale messer og felles næringsfremmeaktiviteter. Innovasjon Norge fikk i oppdrag å utvikle og administrere denne i tett dialog med næringslivet. Rammene for ordningen er nå avklart og Innovasjon Norge er klar for å ta i mot søknader i juni.

– Gjennom denne ordningen vil norske virksomheter få støtte til å reise ut og vise frem sine konkurransedyktige grønne løsninger for et internasjonalt publikum og bidra til økt eksport og verdiskaping i Norge, sier næringsminister Vestre.

Viktige internasjonale møteplasser

Innovasjon Norge har for 2023 satt av 20 millioner kroner til ordningen, og virksomheter vil kunne få dekket mellom 20.000 – 70.000 koner av utgiftene ved deltakelse på en internasjonal messe.

Ordningen vil også gi norske næringslivsorganisasjoner og klynger mulighet til å få forhåndsgodkjent sine planlagte arrangement og paviljonger under messer, og på denne måten nå ut til et bredt antall virksomheter.

– Å delta på messer kan bety mye for en potensiell eksportbedrift, men kan være en betydelig utgiftspost for små og mellomstore bedrifter. Dette er en etterlengtet ordning som gjør at flere norske virksomheter kan vise seg fram for et internasjonalt marked, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

Ved å delta på internasjonale messer vil norske virksomheter få mulighet til å utvide sitt internasjonale kundenettverk, øke sine kunnskaper om markedsmuligheter og øke sin bedrifts synlighet på strategisk viktige internasjonale møteplasser.

Det åpnes for søknader i juni, men bedrifter oppfordres allerede nå til å planlegge hvilke messer og arrangementer de ønsker å delta på i år, og etterhvert sende inn gode søknader til Innovasjon Norge.

Om søknadsprosessen:

Enkeltvirksomheter: Virksomheter må søke via Min side hos Innovasjon Norge. Virksomheter søker enten på et forhåndsgodkjent arrangement eller en selvvalgt messe. Innovasjon Norge behandler søknaden og bedriften vil motta støtte direkte fra Innovasjon Norge i etterkant hvis søknaden godkjennes. Ordningen er utarbeidet i henhold til statsstøtteregelverket.

Næringslivsorganisasjon/klynger kan søke om å få forhåndsgodkjent planlagte paviljonger/arrangement. Innovasjon Norge behandler søknaden og legger godkjente arrangementer ut på sine nettsider, slik at enkeltvirksomheter og andre aktører kan søke om å få tilskudd til å delta. Dette sikrer god synlighet for arrangementet og en mulighet til å nå ut til flere virksomheter.

Om «Hele Norge eksporterer»

Hele Norge eksporterer er regjeringens eksportreform og ny modell for eksportfremmesatsinger som ble lansert av næringsministeren i mars 2022. Formålet med reformen er å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Et av tiltakene i reformen var en eksportfremstøtsordning hvor norske virksomheter kan søke om tilskudd til å delta på internasjonale messer og næringsfremmeaktiviteter. Det er Innovasjon Norge som har utarbeidet og administrerer ordningen.