27/09/2023

Støtter opp om standardiseringen av automatisk lusetelling

Mange aktører i havbruksbransjen og Mattilsynet ønsker teknologier for automatisk lusetelling velkommen. Imidlertid har mangelen på rammeverk for godkjenning, gjort implementeringen krevende.

Standard Norge jobber nå med en norsk standard sammen med Mattilsynet og en rekke erfarne interessenter. Dette er gledelig for næringen, og ikke nok med det, nå støtter også Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) opp ved å finansiere to nye forskningsprosjekter;

AutoSOP og TELLUS. Prosjektene har akkurat hatt felles kick-off og vil samarbeide om forskning som kan bidra til å styrke standardiseringsarbeidet. FHF lyste opprinnelig ut ett prosjekt, men innvilget to søknader som utfylte hverandre godt.

— Vi så det var synergier mellom de to prosjektene, og vi ville få god næringsnytte, kommenterte FHFs Eirik Ruud Sigstadstø under kick off-møtet. På møtet deltok også prosjektenes felles referansegruppe fra Bjørøya, SalMar, Ellingsen Seafood og Kobbevik og Furuholmen Oppdrett.

Om de to samarbeidende prosjektene

AutoSOP – Standard operasjonsprosedyre (SOP) for validering av automatisk lusetelling (FHF 901881)

Prosjektet har som hovedmål å utvikle en standard operasjonsprosedyre (referansestandard) for sammenligning av manuell lusetelling med gjennomsnitt beregnet av et automatisert lusetellings-system. AutoSOP er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Deakin University og Optoscale, og Mattilsynet er observatør. Metoden som utvikles i AutoSOP skal tas i bruk i TELLUS.

TELLUS – Ytre faktorers påvirkning på bildebasert luseregistrering, basert på en anonymisert sammenligning av teknologier i felt: Et kunnskapsbidrag til ny standard (FHF 901882)

Hovedmålet er å få på plass et kunnskapsbasert underlag for å få fart på implementering av bildebasert, automatisk luseregistrering, og peke på ytre faktorer som påvirker telleresultatene. I tillegg er det en målsetning å foreslå hvordan en kan håndtere effekten av disse, gjennom feltforsøk med ulike bildebaserte teknologier. TELLUS er et samarbeid mellom SINTEF Ocean, Norsk Regnesentral, NCE Aquatech Cluster og en ressursgruppe bestående av Lerøy Midt, flere leverandører som i tett samråd med forskerne vil bidra med instrumentering i et anonymisert oppsett, samt Standard Norge og Mattilsynet som vil ha et uforpliktende samarbeid med prosjektet.

Prosjektene vil dele resultatene i et felles seminar og avsluttes innen 2024.