30/09/2022

Teknologier for lusetelling – det finnes flere løsninger

Oppdrettsbransjen ønsker seg minst mulig håndtering av laksen, og minst mulig lus. Flere selskaper jobber med nettopp dette. Tre av disse selskapene presenterte sine løsninger under et lunsjwebinar i september.

Denne høsten er teknologier for lusetelling et av de områdene NCE Aquatech Cluster og Node Kristiansund har et ekstra fokus på.

– Dagens lunsjwebinar er en innledning til to workshoper vi skal ha i løpet av høsten. Teknologi for lusetelling og metodikk vi være temaene for disse workshopene.

Det sa Kari Thyholt i NCE Aquatech Cluster da hun ønsket velkommen til lunsjwebinar.

Å få ned antallet lus, og få kontroll på luseproblematikken er noe både næringa og myndighetene ønsker.

– Det er helt nødvendig å ha oversikt over lusesituasjonen på en lokasjon.

Det sa Barbo Klakegg i Åkerblå under lunsjwebinaret. Hun deltok som representant fra næringa.

– Vi må ha god nok oversikt til å vite når behandling må til, og når vi bør la være. Ingen ønsker unødvendig behandling av fisken heller, sa Klakegg.

Feilkilder

En måte å beregne antallet lus i en lokasjon, er ved manuell telling. Dette er likevel en metode som kan ha mange feilkilder.

– Ved manuell telling, teller man fisk som befinner seg i overflaten. Dette er som regel i det området hvor også rensefisken er. Det kan føre til at vi blir lurt til å tro at situasjonen er mye bedre enn den faktisk er, sa Klakegg.

Hun la vekt på viktigheten av å ha riktige lusetall, både inn og ut av behandling.

– Å ha riktig data er svært viktig for evalueringen i ettertid, og for å kunne si noe om effekten av behandlingen, sa Klakegg.

– Målet er at vi etter hvert skal slippe å håndtere fisken ved lusetelling, men det er nok en stund til vi er helt der, la Klakegg til.

Tre bedrifter – med hver sin løsning

Til webinaret var tre forskjellige selskaper invitert til å presentere sine løsninger for lusetelling. Først ut var OptoScale.

– Vi har ikke holdt på med lusetelling så lenge, men kamerateknologi har vi holdt på med lenge, sa Ragnhild Hollup i OptoScale.

Selskapet har utviklet Bioscope, et måleinstrument til overvåking av fisk, fiskevelferd, biomasse, og nå til lusetelling. Til nå har OptoScale kunder i Norge, Canada, Skottland og Chile.

– I vår løsning bruker vi kamerateknologi. Fordelen med å bruke kamerateknologi er at man kan se på veldig mye mer fisk i løpet av en dag, sammenlignet med manuell håndtering. I tillegg kan vi se på flere ting samtidig, forklarte Hollup.

I løpet av en dag kan bioscopet undersøke mellom 100 og 3000 fisk for lus i løpet av en dag.

– Når det kommer til plassering av Bioscopet i merden, bruker vi den erfaringen vi har fra biomassemålingen vi har holdt på med i mange år allerede, sa Hollup.

Med Bioscope klarer de i dag å telle bevegelig lus og skottelus.

1000 fisk om dagen

OK Marine har også utviklet et system basert på kamerateknologi for telling av lus. Deres system har fått navnet Good Eye.

– I vår løsning har vi et kamera som rullerer. Det betyr at vi kan se lus på alle sider av fisken.

Det fortalte Jonny Møgster i OK Marine.

– Vår løsning har både lys og viskere. Det gjør at vi kan ha kameraet i sjøen i flere måneder av gangen uten å måtte ta det opp for å rengjøre linsene, fortalte Møgster.

Med deres løsning kan de se på opp mot 1000 fisk per dag, hvis sikten i sjøen er god.

– Bildekvalitet er svært viktig

Den siste løsningen som ble presentert under webinaret, var Createvievs CView Eye og CView Analytics.

– Med denne typen teknologi er det svært viktig med god bildekvalitet. Derfor er det noe vi har brukt mye tid på.

Det fortalte Even Bringsdal i Createview.

– Resultatene vi har oppnådd så lengt er at vi har fått godkjent utstyret vårt av mattilsynet ved flere lokaliteter, vi har dokumentert at utstyret er av så god kvalitet at det er en god erstatning for manuell telling, sa Bringsdal.

I tillegg til CView Eye, får deres kunder også tilgang til CView analytics – et verktøy for å analyser og kontroll av data fra sensorsystemene.

God erfaring med Mattilsynet

Lunsjwebinaret ble avsluttet med en spørsmålsrunde. Der fikk innlederne blant annet spørsmål om deres erfaring med mattilsynet og det å få dispensasjon for å kunne ta i bruk utstyret i merder.

– Mattilsynet har vært veldig konstruktive. Å få på plass teknologi for håndteringsfri lusetelling er noe alle ønsker, også Mattilsynet. For oss har det gått veldig greit og raskt å få innvilget dispensasjon, sa Bringsdal.

– Vi er inne i søknadsprosessen nå. Veilederen for søknaden er veldig tydelig på enkelte ting, men litt uklar på andre. Vi opplever likevel at dette er noe Mattilsynet ønsker, og er veldig positive til, sa Hollup.

– Vi er i tidlig fase, men vi har et godt samarbeid med Mattilsynet og får god hjelp, sa Møgster.

Når workshopen om dette temaet blir arrangert i oktober, vil Mattilsynet være med.

 

Foto: Taskforce lakselus, Stine Østerhus, NTNU.