06/12/2022

Testination: Få oversikt og tilgang til utstyr og testfasiliteter

En helt egen “gule sider” for den maritime sektoren gjør det nå enklere for oppstartsbedrifter å få tilgang til utstyr og fasiliteter for å teste og pilotere ny teknologi. Målet er å senke barrierene og utvide innovasjonstrakten.

– Teknologigründere og oppstartsbedrifter er helt avhengig av å teste og verifisere teknologien deres. Derfor må de ha tilgang til infrastruktur for testing og demonstrasjon. Det har de ikke i dag, sier Frode Halvorsen, leder for den maritime klyngen Ocean Autonomy Cluster (OAC) i Trondheim.

Trøndelag er rangert som en av Europas mest innovative regioner, med en befolkning blant de høyest utdannede i Norge. Regionens største by, Trondheim, er kjent som Norges teknologihovedstad og huser mer enn 37 000 studenter, 5000 forskere, gründere og veletablerte globale maritime næringer. Dette danner det perfekte økosystemet for innovasjon.

– SINTEF og NTNU og deres innovasjons- og forskningssentre spinner ut revolusjonerende teknologier som aldri før. For å gripe forretningsmulighetene dette gir – og akselerere teknologisk modenhet, er det behov for å tilby en plattform for samarbeid om tester og demoer, sier Halvorsen.

I år varslet norske myndigheter en ny eksportreform for en post-olje-æra. Skiftet fra naturressurser til kunnskap er betydelig; Gjennom programmet “Hele Norge Eksporterer” er  er målene for ikke-oljeeksport satt til en økning på 50 % i løpet av de neste åtte årene. Som et land med dype bånd til havet er Norge interessert i å styrke maritim innovasjon.

– Kunnskapsbaserte produkter og bærekraftig verdiskaping er avgjørende for det grønne skiftet. Vi håper denne portalen vil være et fruktbart tillegg til innovasjonsvirksomheten i Trøndelag – og en inngangsport til nasjonale og internasjonale samarbeid om testing i den virkelige verden, fastslår Halvorsen.

– På Testination.io finner du en oversikt over tilgjengelige testfasiliteter i regionen, hvor de er og hvem som eier dem. Både private og offentlige aktører kan legge inn hva de tilbyr av testanlegg. Det blir en slags «gule sider» for å teste sjøbasert teknologi, og vi skal utvikle nettsiden videre, sier Halvorsen.

Testination er utviklet i et samarbeid mellom Ocean Autonomy Cluster og NCE Aquatech Cluster.

Besøk testionation.io her