09/02/2024

Tre tips for å kutte plastsøppel

Med enkle grep er det mulig å redusere mengden plastsøppel og spare penger. Oceanize gir deg tre tips.

Strengere krav og større miljøbevissthet gjør at flere jobber med sirkulære løsninger og verdikjeder. Gjennom Grønn Plattform-prosjektet SirkAQ jobber åtte partnere for å etablere sirkulære verdikjeder for plast fra utrangert utstyr fra havbruksnæringen gjennom gjenbruk, reparasjon, levetidsforlengelse og bruk av resirkulert materialet i nye produkter. En av partnerne er Oceanize i Rørvik, som har bidratt til verdens første resirkulerte merd. Det er AKVA Group som har produsert merden, som nå er under testing.

Helene Øyangen Lindberg i Oceanize har tre gode tips til bedrifter for å redusere søppelmengden, som hun presenterte for tilhørerne under Havbruk- teknologi- og servicekonferansen i januar:

Ha utsikt i flere retninger: Det foregår masse på dette området. Se hva som skjer før og etter din bedrift i verdikjeden.

Planlegg: Planlegg levetiden til utstyret og velg type plast etter det. Plastblanding gir dårligere produkter ved resirkulering.

Bruk resirkulert og resirkulerbart: Alle har forbrukermakt, bruk den! Etterspør produkter som er laget av resirkulert plast, eller som er resirkulerbar.

Plast utgjør en av de største avfallsstrømmene i oppdrettsbransjen. Et oppdrettsanlegg med åtte-ti merder står for anslagsvis over 300 tonn plast. Totalt utgjør dette opptil 192 000 tonn plast, hvorav et plastavfall på 16 000-29 000 tonn genereres, ifølge SirkAQ.

Les mer om SirkAQ her.