25/04/2023

Undersøkelse: Bærekraftige aktiviteter i NCE Aquatech Cluster

Konferanse

NCE Aquatech Cluster har siden oppstart i 2017 jobbet for økt bærekraft i vår sektor, gjennom en rekke ulike tiltak som blant annet kurs, bærekraftsnettverk, innovasjon- og forskningsprosjekter mv. Vår nye nettside (www.aquatechcluster.no) er nå bygd opp for å vise fram mer av aktiviteten som skjer i regi av klyngen, men i tillegg har vi et mål, i vår strategi, om å synliggjøre mer av aktiviteten som skjer ute hos våre medlemsbedrifter.

For å kunne vise fram hva som skjer blant våre medlemsbedrifter, har vi nå utviklet en spørreundersøkelse med mål om å avdekke aktivitet, eller manglende aktivitet i vår medlemsmasse. Undersøkelsen har kun som formål å avdekke om det gjennomføres prosjekter eller andre aktiviteter innenfor de tre dimensjonene for bærekraft; miljø og klima; samfunn; og økonomi – og tar ikke for seg «hva som skjer» eller «hvilken påvirkning» aktivitetene har.

Undersøkelsen er forventet å ta ca. 10 minutter å besvare, og det er kun mulig med en besvarelse per bedrift. Om du ikke er riktig person til å svare på denne hos dere, ber vi om hjelp til å sende denne til riktig mottaker (undersøkelsen er sendt til registrert hovedkontakt).

På forhånd takk for din deltakelse!

Spørreundersøkelsen finner du her.