08/09/2021

Veien til et bedre samarbeid mellom studenter og næringa

Samarbeid var på agendaen under Brohode Havbruks webinar om oppgavesamarbeid 22. september 2021.

Webinar

Veiledere fra 12 ulike studieretninger og 24 bedrifter samlet seg til en dialog om mulig studentoppgavesamarbeid. Tilbakemeldingene tyder på at slike arrangementer er svært nyttige for alle parter.  Workshopen ble arrangert for aktører fra havbrukssektoren og veiledere på NTNU. Under workshopen fikk veilederne fra NTNU mulighet til å introdusere seg for næringa. I tillegg fikk næringsaktører innsikt i ulike typer studentoppgaver og samtidig møtt elleve ulike fagområder på NTNU som er relevant for havbruk. Deretter ble det mulighet for å gå inn og ut av breakout-rooms. Her fikk bedrifter og veiledere snakke sammen om oppgavesamarbeid for studenter.

En god pilot

Gode tilbakemeldinger viser til at slike arrangement er verdifullt, og noe som må være på agendaen fremover. Hvor ofte og hvor lang tid man må sette av er noe som må diskuteres videre. Det er begrenset hva en kan få til på et kort to-timers webinar, og at dersom man ønsker å jobbe seg ned i grøten på spissing av oppgavesamabreid, vil man trenge lenger tid enn som så. Men absolutt en fin start for å komme i dialog med hverandre.

Vi håper at Bedrifter og veiledere får opp øynene, og etter denne førstekontakten tar ballen videre på egenhånd.