31/08/2023

– Har lært hvor viktig det er at næringene samarbeider

Det sier masterstudenten Alina Noor, som var på laget som stakk av med seieren under Aqua Nor Student Camp.

 

Pengepremien var langt fra det eneste vinnerlaget tok med seg hjem etter å ha vunnet over fire andre lag.

25 studenter fra forskjellige universiteter og studieretninger, tre dager til rådighet og en problemstilling som måtte løses. Det var rammene rundt konkurransen Aqua Nor Student Camp.

Etter tre dagers jobbing, avsluttet det hele med at fem studentgrupper presenterte sine løsninger for en jury.

– Vinnergruppa hadde et bredt perspektiv, satte sin løsning inn i en industriell kontekst og i et sirkulært samarbeid mellom sektorer. De presenterte hele verdikjeden, så en forbindelse mellom blå og grønn sektor, og hadde fokus på matsvinn, sa juryleder Heidi Nielsen da hun leste opp juryens begrunnelse.

– Vinneren er Feed1, sa Nielsen fra scenen og ble raskt etterfulgt av jubel og applaus.

Fra «avfall» til fiskefôr

Vinnerlaget besto av Alina Noor – masterstudent i akvakultur ved NMBU, Muhammed Salih Salim –masterstudent i Health management in aquaculture ved NTNU, Paula Alejandra Barco Alzate – masterstudent i Industrial Ecology ved NTNU, Christoffer S. Bjønness – masterstudent i Miljø og landskapsgeografi ved UiB, og Kamilla Eggen – masterstudent i Havbruk ved UiB.

– Grunnlaget for pitchen vår handlet om sikrulærøkonomi. Det er det nye og store som mange tror på. Oppgaven vår gikk ut på å finne en ny uutnyttet ressurs som er tilgjengelig i Norge, og som kan inngå i fiskefôret, forteller Bjønnes.

– Det viste seg å ikke være så lett. Vi lekte med ideen om bruk av lavtrofiske arter, for det blir det forsket på mye allerede. Men vi fant ut etter hvert at vi ikke svarte helt på oppgaven, for det er ikke en ny ressurs, forklarer Bjønnes.

Dermed måtte de begynne å lete etter en annen løsning.

– Vi kom derfor på ideen om å bruke andre næringers «avfall». Vi lekte med tanken om å kanskje bruke meieriprotein, men fant ut at det kanskje ble for lite med tanke på bruk i havbruksnæringa, forteller Eggen.

– Så kom Paula på ideen om å bruke matavfall. I Norge er det et stort problem at vi kaster for mye mat, og det hadde vært veldig fint å heller begynner å bruke dette matavfallet som en kilde til næringsstoffer i havbruksnæringa, sier Eggen.

Fikk beskjed om å tenke stort

Vinnerlaget ble premiert med 10.000 kroner. Men pengepremien er langt fra det eneste de tar med seg hjem fra konkurransen.

– Det har vært en fantastisk erfaring, sier Salim.

– Jeg har lært hvor viktig det er at de ulike næringene samarbeider og finner løsninger sammen. Jeg har lært veldig mye av de andre på laget mitt, sier Noor.

At de kommer fra tre forskjellige universiteter og fire forskjellige studieprogram, er det skjønt enige om at har vært en styrke i arbeidet med å finne en løsning på problemstillingen de ble gitt.

– Det føltes ikke ut som om vi kom fra forskjellige universiteter og studieretninger. Vi ble veldig fort et «team» – selv om vi ikke kjente hverandre fra før, sier Salim

– Jeg synes det er en veldig god idé å sette sammen grupper av studenter fra ulike studieretninger og universiteter, fordi det gjør det lettere å løse utfordringene. I tillegg er det lettere å tenke utenfor boksen når man samarbeider med folk med en annen bakgrunn. Det blir også lettere å se samarbeidsmuligheter på tvers av ulike industrier, sier Alzate.

– Under konkurransen har studentene hatt mulighet til få hjelp fra flere mentorer. I år stilte SalMar, AKVA group, Nutrimar, Scale AQ, Fiizk, NORCE, AquaBio Tech Group, Val FoU som mentorer for studentene.

– Mentorene ga oss hele tiden beskjed om å «tenk stort, ikke legg for mange begrensinger for dere selv». Det var veldig motiverende, forteller Alzate.

– Det har vært fantastisk å være med. Vi har fått masse hjelp fra mentorene, og det har vært en ekstra bonus å ha mulighet til å gå rundt på messa å se alle utstillingene, sier Noor.

Sikter mot akvakultur

Selv om de fem studentene har ulik bakgrunn, sikter alle seg inn mot en karriere innen akvakultur etter studiene.

– Jeg håper å kunne jobbe med sirkulærøkonomi og jobbe for å implementere det på best mulig måte i næringa, forteller Bjønnes.

– Jeg ønsker å jobbe innen landbasert oppdrett, sier Salim.

– Hva er det med akvakultur som gjør at dere alle ønsker en karriere der?

– Jeg tror fremtiden handler om å produsere mer mat i havet, og at vi i større og større grad kommer til å bli avhengig av mat fra havet i årene framover, svarer Alzate.

LES OGSÅ: Ideen om vimpelnot for raudåte sikret dem seieren