02/02/2022

– Flott å få synspunkter fra den som har skoen på!

Det sier Dag Oppen Berntsen i Forskningsrådet etter å ha deltatt på Brohode Havbruk 2050’s lunsjwebinar – “Kompetanseheving av ansatte gjennom en Nærings-ph.d.”.

Kathrine Kjos Five (Nutrimar, t.h.) forteller Ellie Foster Johansen (Brohode Havbruk 2050, t.v.) hvordan det er utviklende for bedriften og den ansatte å bygge kompetanse gjennom en nærings-phd.

 

Webinaret tok for seg ulike synspunkt og erfaringer fra Forskningsrådets Nærings-ph.d.-ordning. Mens Jørgen Ødegård fra AquaGen fortalte om hva bedriften fikk ut av ordningen og hvordan det ga kunder en merverdi, fortalte Katrine Kjos Five fra Nutrimar om hvordan hun selv opplever å ta Nærings-ph.d.. I tillegg til å dele sine egne erfaringer, hadde hun også noen tips til interesserte bedrifter som ikke helt vet hvor det skal begynne.

 For bedrifter vil det være nyttig å stille seg spørsmålet: Hvor ønsker vi å være om 5 år? Akkurat dette spørsmålet kan være grunnlaget for en mulig problemstilling til en Nærings-ph.d.-oppgave, fortalte Kathrine Kjos Five.

I tillegg til Nærings-ph.d.-ordningen fikk deltakerne også høre erfaringer fra Erna Henriette Dahl Tyskø som jobber som enhetsleder for forvaltning og administrasjon i Ørland kommune. Hun tar en Offentlig sektor-ph.d. i samarbeid med Ørland kommune og Høgskulen på Vestlandet (HVL). Hun var spesielt opptatt av hvilke muligheter og ringvirkninger ordningen gir arbeidsplassen og kraften som ligger i å «heie» på hverandre.