Fokusområde:

Infrastruktur

NCE Aquatech skal perioden 2021–2024 styrke klyngens ressurs- og kunnskapsbase gjennom blant annet å forsterke innovasjonsøkosystemet for utvikling av ny teknologi for bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon, med særlig vekt på stimulering til utvikling av metoder og fasiliteter for test, demonstrasjon og verifikasjon tilknyttet NCE Aquatech sine prioriterte områder i målsettinger.

Prosjekter klyngen jobber med innenfor infrastruktur

Prosjekt
Test og demonstrasjon
Manglende tilgang til test og demoinfrastruktur utgjør en vesentlig barriere for teknologiutviklere innen havromsteknologi. Klyngen jobber derfor aktivt i prosjekter for å kartlegge eksisterende tilbud innenfor havbruk, og få oversikt over og tilgjengeliggjøre testfasilitetene hvor ny havbruksteknologi kan testes og verifiseres.
  • Infrastruktur

Teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon, verden rundt.

Mer om klyngen

Bli klyngepartner