05/06/2023

– Jeg har hatt stor nytte av det jeg lærte på kurset

Johanne Tryggvason Hosen var en av deltagerne på etter- og videreutdanningskurset i praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen. Det hun lærte der har vært nyttig i jobben som prosjektleder i SINTEF Ocean.

– Dette er et kurs som må videreføres, for behovet for økt kompetanse innen prosjektledelse er viktig, også i akvakulturnæringen.

Det er Hosens konklusjon etter hun de siste månedene har tatt i bruk det hun lærte på kurset.

– Jeg meldte meg på kurset først og fremst av egeninteresse. Samtidig ønsket jeg mer faglig påfyll. Som ansatt i SINTEF har jeg egentlig alle verktøy tilgjengelig, men de metodene og teknikkene som ligger bak ønsket jeg økt forståelse av, forteller Hosen.

Mer kunnskap og selvtillit

Kurset ga Hosen en dypere forståelse av hvordan prosjekter utarbeides og drives på best mulig måte, forklarer hun.

– Som prosjektleder sitter man med mye ansvar, både ved oppstart og i gjennomføringen av prosjektet. Da er det nyttig å ha gode verktøy, og forståelse for metoder, som sikrer en god leveranse.

– Med dette kurset ble jeg blant annet bedre skodd til å komme med estimater og tall på både tidsbruk og kostnader i prosjekter, forteller Hosen.

Det har igjen gitt henne mer selvtillit.

– Det er prosjektlederens ansvar å styre prosjektet, samt å svare på spørsmål og forklare eventuelle endringer i et prosjekt. Kurset ga meg en større forståelse for ressursbruk og prosesser som inngår i gjennomføringen av et prosjekt, noe som gjør det lettere å forklare årsak rundt hendelser som kan oppstå. I tillegg er jeg bedre rustet til å svare på kritiske spørsmål, sier Hosen.

– Det har igjen ført til at jeg har fått mer selvtillit som prosjektleder, legger hun til.

Under kurset var interessenthåndtering et av temaene.

– Jeg har i ettertid hatt stort utbytte av det jeg lærte om interessenthåndtering. Vi lærte hvordan man på en god måte kartlegger, involverer og håndterer interessenter, og sikrer en god oppstart og gjennomføring for prosjektet, forteller Hosen.

Fikk grundige svar

Etter- og videreutdanningskurset er både utarbeidet og holdes av forelesere med lang erfaring innen prosjektledelse.

– Foreleserne var veldig dyktige – prosjektledelse kunne de! Det var veldig inspirerende å ha forelesere som sitter på så mye kompetanse og erfaring. Vi fikk grundige svar, uansett hva vi spurte om, forteller Hosen.

I tillegg til foreleserne, lærte Hosen også mye av de andre deltagerne.

– Deltagerne på kurset hadde veldig forskjellig bakgrunn og erfaring. Deltagerne kom fra både modne -og umodne næringer innen akvakultursektoren. I hverdagen sitter man ofte svært fokusert på sitt eget område og fagfelt, og da er det verdifullt med erfaringsdeling fra andre i næringa – for til syvende og sist har vi mange av de samme utfordringene. Diskusjonene med de andre deltagerne, både i klasserommet og i pausene, var interessante og lærerike.

– Hvem mener du kurset passer for?

Det passer for alle som jobber i akvakulturnæringen, og gjerne de som jobber prosjektbasert og ønsker økt forståelse for prosjekt som arbeidsform. Dette er ei næring i vekst, så vi trenger folk som er gode på prosjektledelse, sier Hosen.

Ikke for sent å søke

Etter- og videreutdanningskurset er samlingsbaser og har oppstart i september.

For å delta på kurset må deltageren i utgangspunktet ha bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og

minimum to års relevant arbeidserfaring.

Dersom det er ledige plasser, åpnes det for at personer som ikke fyller disse kravene kan delta på kurset. Deltageren vil da ikke ha anledning til å ta eksamen, men vil få utdelt et kursbevis (etter at øvinger er godkjente). 

Mer informasjon om kurset og søknaden finner du her!

Foto: SINTEF