29/06/2022

Kurs også for de som ikke fyller de formelle kravene

Fyller du ikke de formelle kravene for å delta på etter- og videreutdanningskurset praktisk prosjektledelse for akvakulturnæringen? Søk likevel!

I september er det oppstart av det helt ferske kurset som er utviklet spesielt for akvakulturnæringen. Etter- og videreutdanningskurset vil foregå over to samlinger i Trondheim, og kursholder Agnar Johansen lover et praksisnært kurs.

Det er i utgangspunktet satt formelle krav til kursdeltakerne, men dersom det fortsatt er ledige plasser, vil personer som ikke har den formelle kompetansen også få mulighet til å delta på kurset. Disse vil etter gjennomført kurs (to samlinger og godkjente øvinger), få utstedt et kursbevis.

Les mer om kurset her!