SMARTER

 • Oppstart2023
 • Varighet2025
 • KategoriBlå Bærekraft
 • ProsjektlederSINTEF Ocean
Samarbeidspartnere
 • Norce logoNorce
 • ScaleAQ logoScaleAQ
 • SINTEF
 • Brynsløkken
 • NCE Aquatech Cluster
 • Waterbots
Delfinansiert av
 • FHF
 • ScaleAQ logoScaleAQ
 • Waterbots
SMARTER

Siste nytt om prosjektet finner du her.

Bakgrunn for prosjektet

Information about the project in English at FHF’s home page.

SMARTER – Surveying microplastic release from aquaculture nets and ropes using different technologies for emission reduction.

Mikroplast, eller små plastpartikler på under fem millimeter, er en vanlig forurensning i marine miljøer over hele verden. Disse partiklene kan ha en rekke skadelige effekter på både marine organismer og mennesker.

Mye av mikroplasten i havet kommer fra menneskelig aktivitet – dette inkluderer akvakulturindustrien.

En av de største kildene til mikroplast fra akvakulturindustrien er nettene som brukes i oppdrettsanleggene. Tradisjonelt er nettene laget av nylon, men det brukes nå også andre materialer, som HDPE og Dyneema. Nettene er vanligvis belagt for å beskytte mot sollys og slitasje, men disse beleggene kan gradvis erodere over tid, og dette fører til utslipp av mikroplast. Andre kilder til mikroplast fra akvakulturindustien er blant annet fôringsrør, tau og rør som brukes i oppdrettsanleggene.

Det er viktig å redusere utslipp av mikroplast fra akvakulturindustrien for å bevare havmiljøet, og å sikre at vi kan fortsette å produsere sjømat på en bærekraftig måte.

Mål for prosjektet

Hovedmål:

Vurdere og modellere mikroplastutslipp fra akvakulturstrukturer, og kvantifisere reduksjonen av mikroplastutslipp ved å innføre gjennomførbare tiltak under relevante miljøforhold.

Delmål:

 • Vurdere virkningen av ulike nettrensemetoder, polymersammensetninger og beleggsformuleringer på utslipp av mikroplast fra akvakulturnett.
 • Vurdere utslipp av mikroplast fra tau og undersøke belegg av tau som et avbøtende tiltak for å redusere mikroplastutslipp.
 • Utvikle en materialstrømanalysemodell for å kvantifisere omfanget av mikroplast og identifisere de mest effektive intervensjonspunktene og avbøtende tiltak.

Forventet nytteverdi av prosjektet

Resultatene fra SMARTER-prosjektet vil gjøre det lettere for akvakulturindustrien å identifisere fordelaktige kombinasjoner av nettmaterialer, notbelegg og nettrenseteknologier, samt taumaterialer og taubelegg. Dette vil igjen gjøre det lettere å redusere mikroplastutslipp.

Ved å kombinere den nye kunnskapen generert i SMARTER-prosjektet, med eksisterende kunnskap fra tidligere og pågående prosjekter, vil SMARTER lage en modell for mikroplastutslipp som inkluderer de primære plastbaserte strukturene som brukes i oppdrettsanlegg (garn, tau, fôringsrør, fortøyninger, merdkrager og synkerør). Dette vil sikre at utslippsmodellene er så nøyaktige som mulig og gir et helhetlig bilde til oppdrettsnæringen mot slutten av prosjektet.

Les mer om prosjektet her. 

Prosjektleder: Andy Booth, seniorforsker SINTEF Ocean AS
andy.booth@sintef.no | 930 89 510