Siste nytt fra SMARTER-prosjektet

 

En av de største kildene til mikroplast fra akvakulturindustrien er nettene som brukes i oppdrettsanleggene. SMARTER står for Surveying microplastic release from aquaculture nets and ropes using different technologies for emission reduction.

 

Prosjektet, som ledes av SINTEF Ocean, ble startet våren 2023. Her vil du finne siste nytt fra prosjektarbeidet.

Informasjon om bakgrunn og mål for prosjektet, samt informasjon om prosjektpartnere og finansiering, finner du her

SETAC Europe 34th Annual Meeting

Mai 2024

Prosjektleder Andy Booth deltok sammen med forskerkollega Stefania Piarulli på den årlige SETAC konferansen, denne gang arrangert i Sevilla. Her fikk de presentert resultater og hovedfunn fra SMARTER-prosjektet.

Studie av slitasje og mikroplast – vår 2024

Seniorforsker Heidi Moe Føre og forsker Stefania Piarulli, SINTEF Ocean

Vi har studert potensiale for mikroplast-utslipp fra tau med samme testutstyr som vi brukte på notlin våren 2023. Fra starten av ble det tydelig at tau generelt sett tåler mer slitasje enn notlinet. I testene framprovoserte vi likevel en betydelig slitasje på flere forskjellige typer tau og samlet opp mikroplasten vi produserte i en pumpe med to filter (500µm og 10µm). Deretter ble mikroplasten renset i en blanding av etanol og ultra-rent vann, før den igjen ble filtrert og veid på en svært nøyaktig vekt. Selv om vi produserte kun noen mikrogram mikroplast i hver test, fant vi ut at veiing er en god måte å måle mengden mikroplast på. Resultatene kan vi bruke til å sammenligne mikroplastutslipp fra de forskjellige tauene vi har testet.

Denne studien av slitasje og mikroplast inkluderte tre tau som er vanlig brukt i nøter, og i tillegg et brukt tau og et tau fra resirkulert materiale. Vi inkluderte også et nytt type tau i studien i ren polyetylen. Det ble forsøkt å påføre coating på et par av tauene, men det ble ikke særlig vellykket da det ble et ujevnt resultat og tauene stivnet i en kveil. I ei not vil tauene være sydd inn i notlinet, så det er ikke samme problem, selv om det også fortelles at coating ofte ikke fester like godt til tau som notlin. Når i tillegg funn fra tester med notlin indikerte at coatingen vi brukte sannsynligvis ikke vil redusere mikroplast fra slitasje, ble det bestemt at vi ikke vil undersøke coating på tau som et tiltak mot mikroplast videre i dette prosjektet.

Presentasjoner og gjesteforelesning

  • Booth, Andy: Degradation of plastic materials in the natural environment: Mechanisms, importance and implications. Guest lecture at the University of Vienna; 14.12.2023, Vienna, Austria
  • Booth, Andy: Plastic, Microplastic and Nanoplastic Research at SINTEF Ocean. Microplastics Workshop for Early Career Researchers; 12-17.11.2023. Ascona, Switzerland
  • Booth, Andy: Scientists Unite! Improving hazard assessment of microplastics. Invited presentation at satellite event organised as part of the UN Ocean Decade Conference; 08-12.04.2024

Testingen har startet!

Vår 2023

I våres sparket vi i gang SMARTER-prosjektet, og arbeidet er godt i gang. De første testene har allerede startet.

Slitasje fra høytrykksspyling er identifisert som en viktig utfordring. I SMARTER gjennomfører vi en sammenlignbar sliteprosedyre ved å bruke en slitemaskin designet spesielt for garn og tau.

Denne maskinen består av en roterende trommel dekket av en slipende overflate, og en vanntank for å sikre at testene utføres i våt tilstand. Slitetestene vil tillate sammenligning og kvantifisering av sliteegenskaper, spesielt mikroplastfrigjøring, av forskjellige nettmaterialer og belegg.

Vannet i slitemaskinens vanntank blir så filtrert for å samle opp mikroplast, for deretter å kvantifiseres og karakteriseres.