31/01/2024

Se hvem som deltok på Havbruk-, teknologi- og servicekonferansen!

Elleve dyktige innledere bidro til et solid program på konferansens dag to.

Plast, sirkulære verdikjeder og miljøregnskap, havbruksutredningen, dypdrift og havbruk til havs var blant temaene som ble belyst.

Bilder fra konferansens dag en finner du her!

 

Helene Øyangen Lindberg, Oceanize
Julie Valla, ScaleAQ
Marit Bærøe, Sjømat Norge
Heidi Marie Nore, Standard Norge
Njål Tengs-Heir, Kartverket
Øyvind Andre Haram, Sjømat Norge
Marie Lillehammer, Nofima
Hans V. Bjelland, SINTEF
Ketil Rykkhus, SinkabergHansen
Olav-Andreas Ervik, Utror
Thor-Jacob Larsen, Aquabyte
Nigel Brian Keeley, Havforskningsinstituttet