Fokusområde:

Energi- og naturressurser

NCE Aquatech skal perioden 2021–2024 legge til rette for kunnskapsutvikling, dokumentasjon og utvikling av ny teknologi som bidrar til økt energieffektivitet i norsk havbruksnæring. Klyngen skal formidle kunnskap og dokumentasjon som øker etterspørselen etter resirkulerte materialer og slik bidra til økt sirkulærøkonomisk utvikling.

Prosjekter klyngen jobber med innenfor energi- og naturressurser

Prosjekt
Energi i Havbruk
Hovedprosjekt «Energi i havbruk» skal utvikle tekniske og organisatoriske løsninger som tar hensyn til behov, premisser og rammer i havbruksnæringen – for korteste vei til mer energieffektive løsninger og reduserte klimagassutslipp.
  • Energi- og naturressurser 
Prosjekt
SusFeed
SusFeed – Sustainable feed production from Norwegian bio-resources for livestock and aquaculture. Utvikling av inngående forståelse av fôrsystemet til husdyrhold og oppdrett av laks.
  • Energi- og naturressurser 
Prosjekt
BioVerdi
BIOVERDI danner en arena for samhandling mellom hav-, jord- og skognæringene. Prosjektets mål er å mobilisere for økt verdiskaping fra bioøkonomien gjennom kunnskapsutveksling, innovasjon og bærekraftutvikling på tvers av sektorene.
  • Energi- og naturressurser 

Teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon, verden rundt.

Mer om klyngen

Bli klyngepartner