Fokusområde:

Fiskehelse og velferd

NCE Aquatech skal perioden 2021–2024 stimulere til å utvikle kunnskap, dokumentasjon og ny teknologi som legger til rette for god fiskevelferd, og for en fremtidig diversifisering i produksjonsformer og teknologi i næringen. Det er også en målsetting å utvikle kunnskap, dokumentasjon og ny teknologi for mest mulig skånsom og helst håndteringsfri lusebekjempelse.

Prosjekter klyngen jobber med innenfor fiskehelse og velferd

Prosjekt
RASHealth
Prosjektet skal forbedre vannbehandlingsmetoder, øke biosikkerheten, samt dokumentere og utvikle nye metoder for vannbehandling i RAS-systemer.
  • Fiskehelse og fiskevelferd 
Prosjekt
TELLUS
Ytre faktorers påvirkning på bildebasert luseregistrering, basert på en anonymisert sammenligning av teknologier i felt: Et kunnskapsbidrag til ny standard (TELLUS)
  • Fiskehelse og fiskevelferd 
  • Innovasjon 
Prosjekt
Teknologiutvikling på biologiens premisser
Utarbeide en beste praksis for teknologiutvikling, som sikrer god fiskevelferd og en bærekraftig vekst innenfor akvakulturbasert matproduksjon
  • Fiskehelse og fiskevelferd 
  • Innovasjon 
  • Klima og biologi
Prosjekt
Utvikling og testing av teknologi for rensing av prosessvann i laks- og ørretslakterier
Klarer havbruksnæringen å redusere vann- og energiforbruket, samtidig som kjemikaliebruket ved rensing reduseres, vil det bidra til til bedret hygienisk produksjon av laks.
  • Innovasjon 
  • Klima og biologi
  • Mattrygghet
Prosjekt
Helsesjekk – fra smolt til matfisk (Ikke-letale diagnostiske indikatorer…)
Prosjektet har som mål å utvikle ikke-letale velferdsindikatorer for klinisk diagnostikk og vurdering av helsetilstanden (hjerte, gjeller og sirkulasjon) hos laks.
  • Fiskehelse og fiskevelferd 
Meld
interesse

Bli med å skape bærekraftig teknologiske løsninger for fiskehelse og velferd i oppdrettsnæringen

Mer om klyngen

Bli klyngepartner