Fokusområde:

Fiskehelse og velferd

NCE Aquatech skal perioden 2021–2024 stimulere til å utvikle kunnskap, dokumentasjon og ny teknologi som legger til rette for god fiskevelferd, og for en fremtidig diversifisering i produksjonsformer og teknologi i næringen. Det er også en målsetting å utvikle kunnskap, dokumentasjon og ny teknologi for mest mulig skånsom og helst håndteringsfri lusebekjempelse.

Prosjekter klyngen jobber med innenfor fiskehelse og velferd

Prosjekt
RASHealth
Prosjektet skal forbedre vannbehandlingsmetoder, øke biosikkerheten, samt dokumentere og utvikle nye metoder for vannbehandling i RAS-systemer.
  • Fiskehelse og fiskevelferd 

Bli med å skape bærekraftig teknologiske løsninger for fiskehelse og velferd i oppdrettsnæringen

Mer om klyngen

Bli klyngepartner