Fokusområde:

Blå bærekraft

Bærekraft er et strategisk satsingsområde for NCE Aquatech Cluster. Gjennom klyngen vil ambisjoner realiseres gjennom samarbeid med andre, og slik styrke medlemmenes konkurranseevne og bærekraft.

Prosjekter klyngen jobber med innenfor blå bærekraft

Prosjekt
Blått bærekraftsnettverk
Et nettverk med sju bedrifter innen havbruksnæringen for samarbeid og operasjonalisering av bærekraftig utvikling og økt konkurransekraft nå og i fremtiden.
 • klima og biologi
 • Miljø, klima og biologi
 • Økonomi
 • Samfunn
Prosjekt
SMARTER
SMARTER – Surveying microplastic release from aquaculture nets and ropes using different technologies for emission reduction.
 • Blå bærekraft
 • klima og biologi
 • Materialbruk
 • Miljø, klima og biologi
Meld
interesse
Prosjekt
Teknologiutvikling på biologiens premisser
Utarbeide en beste praksis for teknologiutvikling, som sikrer god fiskevelferd og en bærekraftig vekst innenfor akvakulturbasert matproduksjon
 • Fiskehelse og fiskevelferd 
 • Innovasjon 
 • klima og biologi

Kommende arrangementer

Teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon, verden rundt.

Mer om klyngen

Bli klyngepartner