Fokusområde:

Blå bærekraft

Bærekraft er et strategisk satsingsområde for NCE Aquatech Cluster. Gjennom klyngen vil ambisjoner realiseres gjennom samarbeid med andre, og slik styrke medlemmenes konkurranseevne og bærekraft.

Prosjekter klyngen jobber med innenfor blå bærekraft

Prosjekt
Nettverk for bærekraftsrapportering
Som en del av den strategiske satsingen #BlåttBærekraftsnettverk, er temaet i 2024 bærekraftsrapportering. Fra mai til november 2024 setter vi opp fem kurssamlinger.
 • Blå bærekraft
 • Klima og biologi
 • Miljø, klima og biologi
 • Økonomi
Prosjekt
Blått bærekraftsnettverk
Bærekraft er en strategisk satsing for NCE Aquatech Cluster, og gjennom Blått Bærekraftsnettverk ønsker vi å tilby medlemsbedriftene ny kunnskap, inspirasjon og konkrete verktøy og metoder for at de skal være bedre rustet for framtiden. Nye prosjekttemaer fra år til år.
 • Blå bærekraft
 • Klima og biologi
 • Miljø, klima og biologi
 • Økonomi
Prosjekt
SMARTER
SMARTER – Surveying microplastic release from aquaculture nets and ropes using different technologies for emission reduction.
 • Blå bærekraft
 • Klima og biologi
 • Materialbruk
 • Miljø, klima og biologi
Prosjekt
Teknologiutvikling på biologiens premisser
Utarbeide en beste praksis for teknologiutvikling, som sikrer god fiskevelferd og en bærekraftig vekst innenfor akvakulturbasert matproduksjon
 • Fiskehelse og fiskevelferd 
 • Innovasjon 
 • Klima og biologi

Kommende arrangementer

Teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon, verden rundt.

Mer om klyngen

Bli klyngepartner