Fokusområde:

Blå bærekraft

Bærekraft er et strategisk satsingsområde for NCE Aquatech Cluster. Gjennom klyngen vil ambisjoner realiseres gjennom samarbeid med andre, og slik styrke medlemmenes konkurranseevne og bærekraft.

Prosjekter klyngen jobber med innenfor blå bærekraft

Prosjekt
Blått bærekraftsnettverk
Et nettverk med sju bedrifter innen havbruksnæringen for samarbeid og operasjonalisering av bærekraftig utvikling og økt konkurransekraft nå og i fremtiden.
  • klima og biologi
  • Miljø, klima og biologi
  • Økonomi
  • Samfunn

Teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon, verden rundt.

Mer om klyngen

Bli klyngepartner