Fokusområde:

Markedsutvikling

NCE Aquatech skal perioden 2021–2024 stimulere til økt etterspørsel etter norsk havbruksteknologi gjennom samarbeidsbaserte markedsaktiviteter. Klyngen skal være en drivkraft for identifisering av, kunnskapsspredning om og styrking av partnerbedriftens evne til å ta del i internasjonale markedsmuligheter i lakseproduserende land.

Prosjekter klyngen jobber med innenfor markedsutvikling

Prosjekt
Internasjonalisering –
Canada
Etablering av et Global Growth prosjekt – med tilhørende studieturer til østkysten av Canada.
  • Markedsutvikling
Prosjekt
SEAVID19: Hvordan sørge for en økonomisk bærekraftig sjømatnæring i krisetider
Prosjektet tar for seg ulike stadier av pandemien, og ser på effekter og konsekvenser av Covid-19 for den norske sjømatnæringa.
  • Markedsutvikling
Prosjekt
Internasjonalisering Europa – EATIP
EATIP er en internasjonal ideell forening dedikert til å utvikle, støtte og fremme akvakultur og, spesielt og spesifikt, teknologi og innovasjon innen akvakultur i Europa.
  • Innovasjon 
  • Markedsutvikling
Meld
interesse

Teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon, verden rundt.

Mer om klyngen

Bli klyngepartner