Fokusområde:

Markedsutvikling

NCE Aquatech skal perioden 2021–2024 stimulere til økt etterspørsel etter norsk havbruksteknologi gjennom samarbeidsbaserte markedsaktiviteter. Klyngen skal være en drivkraft for identifisering av, kunnskapsspredning om og styrking av partnerbedriftens evne til å ta del i internasjonale markedsmuligheter i lakseproduserende land.

Prosjekter klyngen jobber med innenfor markedsutvikling

Prosjekt
Internasjonalisering –
Canada
Etablering av et Global Growth prosjekt – med tilhørende studieturer til østkysten av Canada.
  • Markedsutvikling

Teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon, verden rundt.

Mer om klyngen

Bli klyngepartner