Fokusområde:

Utdanning og kompetanseutvikling

NCE Aquatech skal perioden 2021–2024 bidra til utvikling av nye utdanningsløp, arbeidstakerattraktivitet og EVU-kurs som understøtter klyngens prioriterte områder i målsettinger.

Prosjekter klyngen jobber med innenfor utdanning og kompetanseutvikling

Prosjekt
Hav22
Hav22 skal skape et felles møtepunkt for studenter og bedrifter, og gjennom dette bidra til økt kunnskap og læring for begge parter, samt gode muligheter for nettverksbygging og kompetansedeling.
  • Utdanning og kompetanseutvikling 
Prosjekt
Brohode
Havbruk 2050
Brohode Havbruk er en bevegelse som stimulerer til samspill mellom bedrifter, videregående skole, universitet og forvaltning.
  • Utdanning og kompetanseutvikling 

Teknologi for økt bærekraftig akvakulturbasert matproduksjon, verden rundt.

Mer om klyngen

Bli klyngepartner